PARAMETRY A DESING

 • Bezvýkopová Technologie
 • Nenarušuje povrch (doprava, řeka, budovy)
 • Dá se použít v případě každého druhu zeminy (skalnatý, jílový, bahnitý, štěrkový)
 • Široké spektrum průměrů (250 – 3.000 mm), použití nástaveb a modifikovaných řezných hlav (fréz)
 • Běžná délka trajektorie: 600 m
 • Materiál potrubí: zpevněný beton, plast vyztužený skelným vláknem (GRP - Glass Reinforced Plastic), polymerový beton, železo
 • V porovnání s výkopovou technologií je tato technologie mnohem úspornější a z ekologického hlediska mnohem šetrnější
 • Menší množství povrchových prací, menší přepravované množství, menší emise oxidu uhličitého
 • Přesný navigační systém (odchylka je míň než 20 mm)
 • Moznost vertikálního a horizontálního nastavení trajektorie
 • Technologii je možné použít i pod úrovní podpovrchové vody – není potřeba odvodnit pracovní plochu.
 • Vymezené spouštěcí a příjímací šachty.
 • Hlavní technologie v závislosti od typu zeminy: Automatické mokré tunelování (AVN – Automatic Wet Tunnelling) a Technologie vyrovnávající tlak horniny (EPB – Earth Pressure Balance).
 • Zarízení dodává společnost Herrenknecht od roku 1999

Technologie AVN

Automatická mokrá technologie pro vybudování tunelů obsahuje hydraulický splaškový okruh. Zemina se těží pomocí řezné hlavy (frézy) odpovídající danému typu zeminy, který se může pohybovat v širokém spektru od bahna až ke skále. Vytěžené skály se drtí uvnitř exkavační komory a následně jsou přemístěny do odsávačky, kde se materiál smíchá s vodou a následně je odstraněn pomocí čerpadel.

Technologie štítu vyrovnávající tlak horniny (ang. EPB SHIELD Technology)

Technologie vyrovnávající tlak horniny (ang. Earth Pressure Balance) je ideální pro nezpevněnou hlínu a bahnitou zeminu. Homogenní vytěžená zemina se používá jako podpůrné medium. V exkavační komoře se vytěžená zemina smíchá do pasty, která se pak používá jako tlakové medium. Vyrovnání se dosahuje pomocí řízeného postupu a odstraňování zeminy skrz šnekových a pásových dopravníků.

GEOTECHNICKÉ PODMÍNKY

TYP ŘEZNÉ HLAVY (FRÉZY)

Činitel propustnosti (m/s)
Hlína Bahno Jemný písek Středně hrubý písek Hrubý písek Jemný štěrk Středně hrubý štěrk Hrubý štěrk Kámen/skála
10-11 10-10 10-9 10-8 10-7 10-6 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 1 10

PRACOVNÍ MÍSTA KOLEM ŠACHTY

Vytvoří se šachty na spouštěcím (počátečním) a na koncovém bodu. Mikrotunelovací zařízení, rám hydraulických válců a všechny sekce potrubí se umístí do spouštěcí šachty. Velikost a hloubka šachty záleží na spouštěcím zařízení a dalším využití šachty. Šachty jsou podpořeny těžkými držáky, Larssenovými deskami, nebo pilíři.

UNIVERSÁLNÍ NAVIGAČNÍ SYSTÉM

Laserem naváděné tunelování zaručí odchylky menší než 20 mm. V případě vzdáleností přesahujících 400 metrů je systém podporován hydrostatickým systémem digitální vodováhy. Systém dokáže vyvrtat i zakřivené trajektorie. V těchto případech, respektive v případech, kdy průměr potrubního systému přesahuje 500 mm, se při protlačování potrubí používá gyroskopický navigační systém.

ELS

Elektronický laserový systém

(přímé vedení, délka < 200 m)

ELS-HWL

ELS podporovaný hydrostatickým systémem digitální vodováhy

(přímé vedení, délka < 400 m)

GNS-O

Použití gyroskopického navigačního systému při protlačování potrubí

(zakřivená trajektorie, průměr potrubního systému > 500 mm)

LUBRIKACE A MEZITLAČNÁ STANICE

Pro rychlé a bezproblémové spuštění se přes vývody potrubních segmentů napumpuje bentonit, který funguje jako lubrikační prostředek na vnějším povrchu potrubí. V případě větší vzdálenosti podporuje spouštěcí stanici mezitlačná stanice, která zabezpečuje dodatečný příkon na podporu spouštěcích systémů.

Lubrikace

Pro zabezpečení vhodného skluzu mezi horninou a povrchem potrubí se přes vývody potrubních segmentů napumpuje bentonit.

Mezitlačná stanice

V případě větší vzdálenosti se do systému začlení mezitlačná stanice, která zabezpečuje přiměřenou vyváženost příkonu.

ZAJÍMÁ VÁS TO?

Nabízíme Vám výhody bezvýkopového ukládání podzemních inženýrských sítí. Neváhejte kontaktovat nás a my Vám nabídneme nejlepší řešení pro výstavbu podzemních inženýrských sítí.

+36 1 883 1440

SPOLEČNOST COTAS ALTERRA TOUTO FORMU CHCE PODĚKOVAT SPOLEČNOSTI HERRENKNECHT AG ZA ILUSTRACE A FOTOGRAFIE, KTERÉ JSOU ZVEŘEJNĚNY NA TÉTO INTERNETOVÉ STRÁNCE.